Allmänna villkor

v. 2022.12

Välkommen till Lylli! Vi är mycket glada över att du vill använda Lylli för att ta del av alla våra fantastiska barnböcker.

1. ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN

Lylli erbjuder en prenumerationstjänst för inspirerande digitala böcker med röster, ljud och fantastiska illustrationer för en roligare läsupplevelse som tillhandahålls via vår app ("Tjänsten"). Tjänsten är avsedd för icke-kommersiellt bruk och får därmed inte användas för kommersiella syften. Genom att använda Tjänsten godkänner du dessa allmänna villkor som reglerar din användning av Tjänsten och förhållandet mellan dig som kund och oss, Boksnok Förlag AB (org. nr. 5568462146) ("Lylli").

Genom att godkänna Lyllis allmänna villkor vid skapandet av konto bekräftar du att du är över 18 år eller att du har målsmans tillstånd att ingå de här allmänna villkoren (”Avtalet”). Om du inte accepterar detta Avtal ska du inte använda Tjänsten.

Innehållet i Tjänsten kan komma att ändras under abonnemangsperioden. Det innebär, bland annat, att böcker som var tillgängliga när du blev prenumerant kan tas bort från Tjänsten, eller att nya böcker tillkommer, utan att du får meddelande om det.

2. ÄNDRING AV VILLKOREN

Detta Avtal kan komma att ändras från tid till annan, varvid du kommer att meddelas via webbsidan lylli.se, appen och/eller e-post minst 30 dagar innan ändringarna träder i kraft. Ditt fortsatta användande av Tjänsten räknas som ditt medgivande till ändringen av Avtalet. Du äger alltid rätt att säga upp detta Avtal i samband med en sådan ändring i enlighet med vad som stadgas under rubriken Uppsägning.

3. PRIS OCH BETALNING

Priset för Tjänsten anges på webbsidan lylli.se och anges alltid inklusive mervärdesskatt och i svenska kronor. Lylli har rätt att ändra priset för Tjänsten. Sådan prisändring kommuniceras via webbsidan Lylli.se, appen och/eller e-post till dig minst 30 dagar innan prisändringen träder i kraft. Du ska anses ha godkänt prisändringen genom att fortsätta att använda Tjänsten efter att den har trätt i kraft.

Abonnemanget betalas i förskott och du debiteras automatiskt varje period (månad, kvartal, halvår eller helår) för Tjänsten till dess att abonnemanget sägs upp i enlighet med vad som stadgas under rubriken Uppsägning. Vid utebliven betalning har Lylli rätten att stänga ner din tillgång till Tjänsten. 

Betalningar till Lylli sker genom våra  tredjepartsleverantörer. Lylli ansvarar för Tjänsten och därmed för transaktionen mellan dig och Lylli. Betalningsleverantören ansvarar inte för Tjänsten, dess innehåll, funktionalitet, tillgänglighet eller annat. Betalningsuppgifter skickas via SSL till Betalningsleverantören för att säkerställa att informationen överförs tryggt och säkert. Lylli ansvarar inte för Betalningsleverantörens funktionalitet.  

Du är införstådd med att trafikavgifter kan komma att debiteras av mobiloperatörer i samband med användande av Tjänsten och att sådana avgifter inte ingår i priset för Tjänsten och Lylli ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet. 

Lylli kan från tid till annan komma att erbjuda nya kunder att pröva Tjänsten genom en kostnadsfri provperiod. Du har endast rätt att utnyttja ett erbjudande om en kostnadsfri provperiod första gången du blir kund hos Lylli. För att få tillgång till Tjänsten under provperioden måste du lämna dina betalningsuppgifter till Lylli. Du har rätt att när som helst under provperioden säga upp abonnemanget, varvid det ska upphöra utan kostnad vid provperiodens slut. Om du inte säger upp abonnemanget under provperioden ska abonnemanget vid provperiodens slut kommer du att debiteras i förskott för ditt fortsatta abonnemang i enlighet med Lyllis villkor i detta Avtal.

Lylli kan komma att erbjuda försäljning av presentkort som ger dig tillgång till Tjänsten. Du kan vid ett sådant köp uppmärksammas om särskilda villkor som gäller för presentkortet och tillgången till tjänsten. 

4. Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp via Appen inom fjorton (14) dagar efter köp av Tjänsten utan angivande av skäl. Om du önskar utnyttja din ångerrätt ska du meddela oss detta inom den nämnda fjortondagarsperioden. Om du har tagit del av innehållet i Tjänsten har Lylli rätt till ersättning för det innehållet du har tagit del av under ångerfristen. 

Begäran om ångerrätt ska vara oss tillhanda senast 14 dagar efter du godkände Avtalet och du kan ta del av vårt standardformulär för utövandet av ångerrätten i denna bilaga. Du kan även utöva din ångerrätt genom att meddela oss direkt via chatt, mejl eller per post. Lylli kommer att återbetala summan inom 14 dagar från mottagande av godtagbar begäran om ångerrätt. 

Du kan även att använda dig av Konsumentverkets ångerblankett som finns tillgänglig på Konsumentverkets hemsida, https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblanket

PERSONUPPGIFTS-
BEHANDLING

5. PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med Avtalet. Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

6. UPPSÄGNING

Du äger när som helst rätt att säga upp Tjänsten, bland annat genom inloggning på webbsidan lylli.se samt i appen eller genom skriftligt meddelande via mejl, chatt eller post till Lylli. 

7. AVTALSBROTT

Om du bryter mot detta Avtal kan Lylli, utan föregående meddelande eller varning, tillfälligt eller permanent, komma att stänga av dig från att använda Tjänsten. 

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Logotyper, bilder, illustrationer, ljud m.m. i Tjänsten och på webbsidan lylli.se tillhör Lylli, Lyllis leverantörer och/eller samarbetspartners och får inte användas utan Lyllis tillstånd för andra syften än vad som framgår i Avtalet. Du får inte helt eller delvis kopiera eller på annat sätt sprida e-böcker, ljudböcker, illustreringar eller annat av Lyllis innehåll. Mjukvara och källkod som ingår i Tjänsten ägs av Lylli och varken upplåts eller säljs till dig. Du har enbart en icke-exklusiv rätt att nyttja Tjänsten för privat och enskilt bruk. 

9. BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Lylli gör sitt bästa för att Tjänsten ska levereras snabbt, utan avbrott och i enlighet med dina förväntningar, men lämnar inga garantier om detta. Lylli ansvarar inte för någon indirekt skada som du drabbas av eller för någon händelse som ligger utanför Lyllis kontroll och som Lylli inte skäligen kunde ha förutsett eller undvikit.

10. ÖVRIGT

Lylli äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. 

Avtalet ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler. 

Vid tvister som rör dina konsumenträttigheter och som vi inte lyckas lösa, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden via www.arn.se eller Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även använda den plattform för klagomål som finns tillgänglig på EU-kommissionens webbplats: http://ec.europa.eu/odr.

På Konsumentverkets hemsida finns det mer information om dina rättigheter som konsument (www.konsumentverket.se).

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa Villkor, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol.

Du äger inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter i Avtalet utan Lyllis samtycke. 

11. KONTAKTA Lylli

För supportärenden rörande appen eller webbsidan hänvisas till den information och de kontaktvägar som finns på webbsidan lylli.se. För övriga ärenden nås Lylli via följande kontaktuppgifter:

Boksnok Förlag AB
Org nr: 556846-2146
VAT-nummer: SE556846214601
E-post: kontakt@lylli.se
Adress: Skeppargatan 8, 114 52 STOCKHOLM 


Ångerblankett 

Denna blankett kan användas för att ångra ditt köp av Lyllis Tjänster enligt reglerna i lag om distansavtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Du har även möjlighet att utöva din ångerrätt på andra sätt, till exempel att genom att kontakta oss direkt via chatt, mejl eller per post. Om du väljer att använda dig av ångerblanketten kan du hämta den här. Fyll i blanketten och skicka den sedan till Boksnok Förlag AB, Skeppargatan 8, 114 52 Stockholm. 

12. Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.