Boktips

Så pratar du med dina
barn om krig

mars 18, 2022

Boktips

Samtal

svåra ämnen

Råd och tips från Laura Olsson, legitimerad Logoped, om hur småbarnsföräldrar kan prata om svåra ämnen med sina barn med hjälp av barnböcker.

Just nu är det oroliga tider i världen och många barn känner oro i samband med att de hör om kriget i Ukraina.

Därför har Lylli tillsammans med Laura Olsson, legitimerad Logoped och trebarnsmamma, tagit fram boktips och råd på hur småbarnsföräldrar kan prata med sina barn om krig genom att uppmuntra till samtal med hjälp av läsning.

Barn behöver känna trygghet i svåra tider och Laura Olssons boktips inger hopp trots att de handlar om bråk, krig och flykt. Om barnet inte redan känner till så mycket om kriget är det bra att de får höra om det från föräldrar på ett lugnt och tryggt sätt så att barnet är mer förberedd om det får höra om det från någon annan.

Tre råd till föräldrar kring hur de kan prata om konflikter tillsammans med sina barn:

1. Läs barnböcker som tar upp konflikter
– Ett bra sätt att prata om kriget med ditt barn är att läsa tillsammans. Utgå från händelserna i boken och ställ frågor så blir det lättare för barnet att sätta ord på sina tankar.

2. Viktigt att lyssna – Att få dela sina tankar med en vuxen gör tankarna mindre otäcka och ger barnet trygghet. Det viktiga är att du lyssnar på barnets funderingar och svarar på dem.

3. Öppna frågor ger många svar – Ställ öppna frågor som hjälper barnet att lättare sätta ord på sina tankar. Som förälder är det viktigt att visa intresse för barnets tankar utan att ställa krav på svar. Säg till exempel: ”Jag undrar, vad är ett krig egentligen?” eller ”Jag undrar, hur känns det att lämna sitt hem fast man inte vill?” eller ”Jag undrar, vad händer när man bråkar?”

Tre boktips från Laura Olsson på barnböcker som kan bidra till trygga samtal om kriget i Ukraina:

Alla tre gräver en grop

0-3 år

Alla tre vill gräva, men det finns bara en spade.
Bråket ligger i luften. Hur gör barnen då?

Läs mer >Skapa konto >

Vägen till Mumindalen

3-6 år

Muminmamman och Mumintrollet flyr från sitt hem efter en översvämning.
Men Muminpappan blir kvar. Vilken saknad!

Läs mer >Skapa konto >

Häxmästaren

6-9 år

Drottningen har skickat soldater som bränner ner alla byar.
Rand och Ella ska be Häxmästaren om hjälp.

Läs mer >Skapa konto >

Nu börjar äventyret

Lylli är appen med 1000+ barnböcker som kommer till liv med ljud och bild. Prova gratis, avsluta när du vill.
Kom igång