Så pratar du med dina barn om krig

HemVäck läslustenPrata om

Råd och tips från Laura Olsson, legitimerad Logoped, om hur småbarnsföräldrar kan prata om svåra ämnen med sina barn med hjälp av barnböcker.

Just nu är det oroliga tider i världen och många barn känner oro i samband med att de hör om kriget i Ukraina.


Därför har Lylli tillsammans med Laura Olsson, legitimerad Logoped och trebarnsmamma, tagit fram boktips och råd på hur småbarnsföräldrar kan prata med sina barn om krig genom att uppmuntra till samtal med hjälp av läsning.Barn behöver känna trygghet i svåra tider och Laura Olssons boktips inger hopp trots att de handlar om bråk, krig och flykt. Om barnet inte redan känner till så mycket om kriget är det bra att de får höra om det från föräldrar på ett lugnt och tryggt sätt så att barnet är mer förberedd om det får höra om det från någon annan.

Tre råd till föräldrar kring hur de kan prata om konflikter tillsammans med sina barn:

1. Läs barnböcker som tar upp konflikter
– Ett bra sätt att prata om kriget med ditt barn är att läsa tillsammans. Utgå från händelserna i boken och ställ frågor så blir det lättare för barnet att sätta ord på sina tankar.

2. Viktigt att lyssna – Att få dela sina tankar med en vuxen gör tankarna mindre otäcka och ger barnet trygghet. Det viktiga är att du lyssnar på barnets funderingar och svarar på dem.

3. Öppna frågor ger många svar – Ställ öppna frågor som hjälper barnet att lättare sätta ord på sina tankar. Som förälder är det viktigt att visa intresse för barnets tankar utan att ställa krav på svar. Säg till exempel: ”Jag undrar, vad är ett krig egentligen?” eller ”Jag undrar, hur känns det att lämna sitt hem fast man inte vill?” eller ”Jag undrar, vad händer när man bråkar?”

Tre boktips från Laura Olsson på barnböcker som kan bidra till trygga samtal om kriget i Ukraina:

🔊

Alla tre gräver en grop

Av Maria Nilsson Thore

På förskolan Ärtan är det dags att leka ute. Valle, Ester och Idde gräver i sandlådan. Alla tre vill gräva en grop, men det finns bara en spade. Hur turas man om så att det blir rättvist? Det blir såklart bra mellan Valle, Ester och Idde till slut, men det är inte alltid så lätt att komma överens när man är tre. Läs mer

Läs i Lylli appen

🔊

Vägen till Mumindalen

Av Alex Haridi, Cecilia Davidsson, Tove Jansson

I Den stora översvämningen får vi reda på hur Muminfamiljen för första gången kom till Mumindalen efter en strapatsrik färd genom den översvämmade skogen. Berättelsen präglas alla av det säregna språket och den magiska bildvärlden som vi känner igen från Tove Janssons älskade Muminböcker. Läs mer

Läs i Lylli appen

🔊

Häxmästaren

Av Johan Egerkrans, Niklas Krog

När Rand förstår att drottning Krias soldater bränner ner alla byar i sin väg och att hans egen by nu är i fara, så vill han göra något. Det vill även Ella, en flicka som själv är på flykt undan den skoningslösa armén. De bestämmer sig för att söka upp Häxmästaren, den enda som man tror har möjlighet att rädda dem. Det är inte en helt ofarlig utmaning på vägen mot Häxmästarens torn lurar fällor och andra faror. Och tänk om inte Häxmästaren kan hjälpa dem? Eller om han inte vill? Han kanske inte ens är hemma... Läs mer

Läs i Lylli appen

Nu börjar äventyret

Lylli är appen med 1000+ barnböcker som kommer till liv med ljud och bild. Prova gratis, avsluta när du vill.
Kom igång