Behöver du
hjälp?

Vanliga frågor

Skärmtid är väl dåligt för barn?

Man kan enligt experter dela in skärmtid i tre typer - negativ skärmtid, positiv skärmtid och skärmtid som är varken positiv eller negativ. Genom att fokusera på läsning innebär Lylli positiv skärmtid, eller som Lylli kallar det - meningsfull skärmtid.

Lylli handlar inte heller om att köpa mer skärmtid, det handlar om att byta ut den befintliga skärmtiden mot något mer meningsfullt - som dessutom skapar ökad läslust och hjälper till att hitta nya bokfavoriter.