Behöver du
hjälp?

Vanliga frågor

Vad menas med meningsfull skärmtid?

Meningsfull skärmtid innebär att tiden barn spenderar på skärmen används på ett lärorikt sätt som aktivt bidrar till deras kognitiva utveckling. 

Man kan enligt experter dela in skärmtid i tre typer – negativ skärmtid, positiv skärmtid och skärmtid som är varken positiv eller negativ. Genom att göra det enkelt och roligt för barn att börja läsa erbjuder Lylli positiv skärmtid, eller som vi kallar det — meningsfull skärmtid.

Det handlar inte heller om mer skärmtid, det handlar om att byta ut den befintliga skärmtiden mot något mer meningsfullt som skapar ökad läslust och hjälper barnen att varva ner.  

WHOs riktlinjer är att barn mellan två och fem år max ska spendera en timme framför skärmen. Om du tillhör den grupp som är orolig över skärmtid så har du säkert redan hört detta. Men hälsofaran som de identifierat är kopplad till skärmtid som ersätter rörelse och lek, detta syftar inte till att dra ner på läsning - som barn  faktiskt behöver mer av.

Genom att kombinera meningsfull skärmtid, läsning i Lyllis fall, med fysisk aktivitet och socialt umgänge blir Lylli ett komplement som väcker läslusten hos barn.